Dubbelgruppen HT 2007

Ansvariga för grupperna är Kjell och Don Bengt.
Kjell Argelius 073-256 12 20
Bengt Lundberg 646 80 69

Dubbelgruppen HT07Kommentarer är stängt.